Tier de Lannaye op de Montagne Saint Pierre

Het natuurreservaat ?Tier de Lannaye? ligt op de flanken van de Maasvallei te Lannaye en is permanent toegankelijk. De kalkgraslanden, het struweel en het spontaan ontwikkelend bos is typisch voor dit mooie reservaat dat beheerd wordt het Rťserves Naturelles. Een deel van de kalkgraslanden en de bossen worden begraasd met Mergelland schapen. De Belgische St Pietersberg wordt nog steeds bedreigt door de oprukkende mergelwinning voor de cementindustrie van CBR te Lixhe.

Je kan je bezoek het best beginnen bij de kerk van het dorpje Lannaye. Naast de kerk ligt het natuurhistorisch museum van de St Pietersberg. Je rijdt of loopt dan over de mooie en moderne stalen boogbrug die het Albertkanaal overspant. In Noordelijke richting zie je de sluizen van Ternaaien ( Lannaye ) en in de verte zie ?D?n Observant?. Het eerste pad over de brug aan je linkerkant geeft toegang tot het natuurgebied van het Waals Gewest. Op het grindpad zie je na 300 meter een informatiebord. In het bosrijke gebied aan de voet van de flanken tref je in het voorjaar talrijke orchideeŽn aan.

In de bossen groeien er volwassen exemplaren van de zoete kers die pronken met hun witte bloesems in april. De bodem is bedekt men groenblijvende klimop die men in sommige percelen tracht terug te dringen ten gunste van enkele orchideeŽnsoorten.

Bosrank, een typische liaan van de kalkrijke bodems, bloeit met roomwitte bloemen in juni en siert het bos in de winter met opvallende, vreemde bollen met zaadpluizen. De gewone es zie je in grote aantallen staan en in de ondergroei zie spaanse aak en hazelaar. Een ideaal biotoop voor heel wat vogels zoals; roodborstje, tjif-tjaf, winterkoning, fitis, merel, groene specht, wielewaal, zanglijster en zwartkop. Als je deze vogels wil horen en met een beetje geluk ook zien moet je zelf een ?vroege vogel? zijn. Op sommige plaatsen zie je prachtige struiken van de zuurbes. In de winter veranderen de gele bloemen in felrode bessen.

Als je het bos verlaat kan je via een aangelegd pad tegen de flanken naar de hoger gelegen kalkgraslanden wandelen. Hier lopen vaak Mergelland schapen. Ze lammeren hier ook af in de grotten. Op het einde van het pad zie je flinke gaten in de kalkwand. Het zijn grotten die nog getuigen van de vroegere mergel- en silexontginnig. Nu bieden deze grotten een slaapplaats voorverschillende vleermuissoorten; waaronder de grote hoefijzerneus.

In deze mergelgrotten in de flanken van de Montagne Saint Pierre huizen vele soorten vleermuizen waaronder de grote hoefijzerneus.