Tarieven OMS en aanmelding donateurs

Lidmaatschap
De contributie bedraagt € 35,-- per jaar.

Donateurs
Van donateurs wordt een minimale bijdrage verwacht van 25 euro.
Een aanmeldingsformulier vindt u door HIER met uw linkermuisknop op te klikken.

Keuringen
Het keuringstarief bedraagt :
 1-10 dieren   4 euro per dier
 11-25 dieren   3,50 euro per dier
 26 en meer dieren   3 euro per dier