Wie zijn de leden van OMs?

Vereniging OMs heeft ongeveer 80 leden. De meesten wonen in Zuid-Limburg en Belgisch Limburg. De overige leden wonen verspreid in Nederland en een enkele daarbuiten. De meeste leden zijn hobby-schapenhouders met enkele, tot enkele tientallen Mergellandschapen. Ook enkele kinderboerderijen zijn lid van OMs.

OMs telt onder haar leden ook een aantal begrazingsbedrijven en natuurbeheerorganisaties. Drie daarvan hebben het predicaat ‘erkend fokcentrum’. Dit predicaat wordt verleend door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Erkende fokcentra beheren een kudde die bestaat uit minimaal 20 ooien met voldoende kwalitatief goede dieren. Hiermee dragen zij bij aan de instandhouding van het bedreigde Mergellandschaap.

Begrazingsbedrijven en natuurbeheer die lid zijn van OMs

  • Staatsbosbeheer, Schin op Geul – Gerendal. Erkend fokcentrum van Mergellandschapen.
  • Natuurmonumenten, Maastricht. Erkend fokcentrum van Mergellandschapen. De kudde van Natuurmonumenten wordt ingezet voor het landschapsbeheer van haar eigen terreinen. De organisatie laat dit beheer uitvoeren door externe begrazingsbedrijven.
  • Stichting het Limburgs Landschap (SSL), Bemelen. Erkend fokcentrum van Mergellandschapen. De kudde van SLL wordt ingezet voor het landschapsbeheer van de Bemelerberg.
  • Schaapskooi Mergelland, Epen. Deze landschapsbeheerder heeft een kudde van Suffolk-, Schoonebeeker- en Mergellandschapen.
  • De Graaslinies, Hanke Karreman, Schoondijke, West-Zeeuws-Vlaanderen. Deze beheerder van (natuur)terreinen heeft een gescheperde kudde met een grote variëteit aan schapenrassen. Hierin zitten ook zuivere Mergellandschapen. De kudde wordt gescheperd met een Hollandse Herder.
  • Landschapsbeheer Vossen, Kerkrade. Dit ecologisch beheerbedrijf heeft een gescheperde kudde van circa 350 schapen waarvan ongeveer 200 Mergellandschapen. Het bedrijf is actief in het fokken van Mergellandschapen.
  • Natuurpunt, België. Deze vrijwilligersvereniging zet zich in voor de bescherming en het beheer van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. De lokale afdeling van Natuurpunt te Riemst beheert ongeveer 60 hectare grond. Ze werkt samen met de Nederlandse en Waalse partners Natuurmonumenten en Natagora. Schapenbegrazing vormt een onderdeel van het beheer. De wens is om geleidelijk toe te werken naar een kudde met (voornamelijk) Mergellandschapen.
Scroll naar boven