Jaarlijks zijn er keuringen van lammeren, dekrammen en ooien met als doel om Mergellandschapen met goede kenmerken samen te brengen en het Mergellandschaap puur, raszuiver en gezond te houden.

Schapenkeuring

De FTC/keuringscommissie van OMs organiseert jaarlijks de schapenkeuringen voor haar eigen leden. Ook niet-leden kunnen hun Mergellandschapen door OMs laten keuren. Mits goedgekeurd, worden de dieren vervolgens opgenomen in het stamboek. De rammen worden doorgaans gekeurd in september en de ooien in oktober. De keurmeesters worden opgeleid door de vereniging.

Proefkeuring

Eind augustus houdt OMs een proefkeuring. Dit vormt het startsein voor een nieuw keur- en dekseizoen. Tijdens de proefkeuring worden de keurmeesters op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen en afspraken. Gezamenlijk bereiden ze zich op deze manier voor op het nieuwe keurseizoen. Ook de schrijvers (zij die tijdens de keuringen het proces bewaken en de puntentelling bijhouden) zijn bij de proefkeuring aanwezig.

Overzicht van eisen

Kijk hier om de beoordelings- en keuringseisen te downloaden.

Scroll naar boven