Het Mergellandschaap is geregistreerd als Europees erkend stamboek. Om de soort in stand te houden, de dieren gezond te houden én te beschermen worden de unieke eigenschappen strikt bewaakt.

EU erkend stamboek

Vereniging OMs is door de Europese Unie erkend als stamboek voor het Mergellandschaap (zie stamboekreglement). Het betreft een ‘open’ stamboek. Dit betekent dat het stamboek ook niet-raszuivere Mergellandschapen kan bevatten. Bijvoorbeeld kruisingen met verwante schapenrassen of dieren met een (gedeeltelijk) onbekende afstamming. Een voorwaarde is dat de dieren voldoende uiterlijke kenmerken van het Mergellandschaap hebben. De keuringscommissie van OMs beslist of een dier in het stamboek kan worden opgenomen.

Zeldzaam huisdierras

Het Mergellandschaap behoort tot de zeldzame rassen van landbouwhuisdieren. In het Nederlandse stamboek staan circa 1.000 ooien geregistreerd (2023). De status van het ras is ‘bedreigd’. Dit wil zeggen dat er een groot risico bestaat op uitsterven van het ras. Bij 6.000 of meer ooien wordt gesproken over een gezonde populatie.

Fokbeleid

Om de populatie Mergellandschapen op verantwoorde wijze te laten groeien is een bewust fokbeleid nodig. Inteelt moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Op beperkte schaal worden daarvoor goedgelijkende dieren van verwante rassen gekruist met raszuivere Mergellandschapen. De foktechnische commissie (FTC) van OMs selecteert de dieren van de verwante rassen die hiervoor mogen worden ingezet. Door te kruisen met verwante rassen, blijft de populatie Mergellandschapen gezond en sterk en ontstaat meer genetische variëteit. Op die manier wordt het ras voor uitsterven behoed en kan het schapenbestand in omvang groeien.

Subsidie

Aan OMs is een subsidie toegekend van € 3.500 voor de aanschaf en uitrol van een nieuw stamboek-registratiesysteem. De subsidie is afkomstig van het Dinamo Fonds. In verband met de hogere abonnementskosten voor het registratiesysteem, kende het Dinamo Fonds  aanvullend nog een subsidie toe van € 2.500. 

Het Dinamo Fonds maakt zich sterk voor het behoud van onze leefomgeving en het versterken van de onderlinge samenhang tussen dierenwelzijn, natuur & landschap en monumenten. Zij doen dit door het ondersteunen van projecten die het herstel van de natuur als doel hebben of die een duurzame uitwerkingen hebben op de leefomgeving. De projecten moeten een natuur-inclusieve aanpak hebben en een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit. www.dinamofonds.nl

Scroll naar boven