Vereniging Oos Mergellandsjaop (OMs) zet zich sinds 1978 in voor behoud en bevordering van het Mergellandschaap en het instandhouden van kuddes Mergellandschapen in hun natuurlijke omgeving. Het Mergellandschaap is erkend als Europees stamboek en draagt bij aan het behoud van de typisch Limburgse bloem- en kruidenrijke kalkgraslanden.

Ontstaan

In het eerste kwart van de vorige eeuw liepen in Zuid-Limburg het ‘kötsjaop’ en het ‘weisjaop’: het kuddeschaap en het weideschaap. De kuddeschapen begraasden dagelijks, onder leiding van herder en hond, de voor de landbouw moeilijk bereikbare en schrale hellingen. Ook graasden ze langs holle wegen, bos- en akkerranden, braakliggende akkers en boomgaarden. De mest was, naast de wol en het vlees, het belangrijkste product. Na de opkomst van de kunstmest en de toepassing van prikkeldraad als weideafrastering, verloor het kuddeschaap haar belangrijkste functie. Rond 1970 was het kuddeschaap bijna uitgestorven.

In 1974 begonnen de vijf resterende fokkers en de laatste schaapherder van Zuid-Limburg, Sjang Brouwers, te fokken met de nog aanwezige schapen. Uit de Eiffel en Ardennen werden schapen gehaald om het ‘kötsjaop’ weer terug te fokken en in 1978 werd de vereniging Oos Mergellandsjaop (OMs) opgericht. Daarbij kreeg het ras de naam Mergellandschaap. De ras-standaard van het Mergellandschaap is voortgekomen uit overlevering en archievenonderzoek. Het Mergellandschaap is hoornloos, heeft een ranke bouw, lange slichte witte wol met op kop en poten meestal een bruin, zwartbruin of zwart vlekkenpatroon. Er zijn ook geheel zwarte schapen.

Tegenwoordig worden kuddes Mergellandschapen, soms onder begeleiding van een herder, ingezet voor begrazing en natuurbeheer van de kruidenrijke kalkgraslanden.

Ook is het Mergellandschaap bij hobby-schapenhouders geliefd voor het beweiden van huiswei of boomgaard.

Activiteiten

  • Het bijhouden van de stamboekregistratie van het Mergellandschaap;
  • Het verrichten van keuringen van Mergellandschapen;
  • Het geven van advies over de fokkerij en andere (Mergelland)schaap-gerelateerde onderwerpen zoals dierverzorging en wolverwerking;
  • Het uitgeven van het verenigingsmagazine Dèh-Kom;
  • Het organiseren van recreatieve activiteiten voor de leden en donateurs, zoals de jaarlijkse wandeling en het schapendiner;
  • Belangenbehartiging;
  • Educatieve activiteiten.

Beginnen met schapenhouden

Het houden van schapen is een mooie en boeiende liefhebberij. Toch is het verstandig om goed over een aantal dingen na te denken alvorens u schapen aanschaft.

Vereniging OMs helpt beginnende en aspirant schapenhouders graag op weg met informatie en begeleiding.

Ook als u op zoek bent naar een paar nieuwe schapen of u zoekt iemand die op uw schapen past tijdens uw vakantie: we helpen u graag bij het vinden van een geschikte oplossing.

U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter van OMs Raymond Schepers: schepersgerards@hetnet.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over vereniging OMs of over het Mergellandschaap in het algemeen? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van OMs Raymond Schepers: schepersgerards@hetnet.nl of met de secretaris Judith Janssen: secretaris@mergellandschaap.nl.

Scroll naar boven