Regelingen en kosten

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van OMs bedraagt € 50,- per jaar. Ook als u geen Mergellandschapen houdt, kunt u lid worden.

Leden ontvangen het OMs magazine Dèh-Kom. Leden hebben stemrecht tijdens ledenvergaderingen en kunnen hun hiervoor in aanmerking komende schapen laten keuren door de vereniging.

Aanmelden

 

Donateurschap

Als donateur steunt u de vereniging OMs met een minimale bijdrage van € 25,- per jaar. Donateurs kunnen deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten en ontvangen het OMs magazine Dèh-Kom. Zij hebben geen stemrecht tijdens ledenvergaderingen.

Aanmelden

Schapenkeuring

  • 1e t/m 10e schaap: € 4,- per schaap
  • 11e t/m 25e schaap: € 3,50 per schaap
  • vanaf het 26e schaap: € 3,- per schaap

Voor schapenhouders die geen lid zijn van OMs gelden aangepaste tarieven. Er kan een reiskostenvergoeding gevraagd worden.

OMs magazine Dèh-Kom

Belangstellenden kunnen zich abonneren op OMs magazine Dèh-Kom tegen betaling van € 25,- per jaar.

Leden en donateurs ontvangen het OMs magazine gratis.

Aanmelden

Facturen en declaraties

Bankrekeningnummer
NL40 INGB 0679512721
t.n.v. vereniging Oos Mergellandsjaop

BIC-nummer
INGBNL2A – voor het overmaken vanuit het buitenland

Contact                              
hans.chiaradia@planet.nl

Reiskosten

Leden die reiskosten maken omwille van hun vrijwillige inzet voor de vereniging, komen in aanmerking voor een kilometervergoeding. De vergoeding geldt niet voor overnachtings- en verblijfkosten. In bepaalde gevallen komen niet-leden ook in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. We raden u aan om van tevoren bij een van de bestuursleden na te vragen of de regeling ook voor uw situatie geldt.

Download het declaratieformulier, vul in en e-mail naar de penningmeester. 

Indienen

Scroll naar boven