Oudnederlandse schapenrassen zijn ons cultureel erfgoed, daarom is samenwerking en uitwisseling belangrijk voor het instandhouden van specifieke eigenschappen van het Mergellandschaap.

Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders

OMs is aangesloten bij het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (Platform KSG). Dit platform behartigt de belangen van houders van geiten en schapen. Het gaat daarbij niet specifiek om zeldzame rassen. Het platform is door het ministerie van EZ erkend als vertegenwoordigend orgaan.

www.platform-ksg.nl

Stichting Zeldzame Huisdierrassen

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in voor het behoud van zeldzame, oorspronkelijke, Nederlandse rassen van boerderij- en huisdieren en hun diversiteit. Zij doet dit door nieuwe functies voor authentieke rassen te promoten zodat deze dieren weer een wezenlijk onderdeel van onze samenleving worden. De SZH lobbyt onder andere voor passende wet- en regelgeving voor het houden en fokken van zeldzame huisdierrassen. Ook bevordert de SZH kennisuitwisseling over oorspronkelijke rassen en hun betekenis voor ons landschap.

www.szh.nl

Steunpunt Levend Erfgoed

Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) is de Vlaamse organisatie die zich inzet voor het behoud van oude en streekeigen huisdierrassen waaronder ook schapen. SLE organiseert acties om de rassen in de kijker te plaatsen, bouwt netwerken uit, biedt dienstverlening aan overheden/organisaties en organiseert fokprogramma’s. SLE beheert onder meer het Belgisch stamboek voor Mergellandschapen.

www.sle.be

Levende Have

Levende Have is een landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren. Op de website staat nuttige informatie over voeding, gezondheid en gedrag van verschillende diersoorten die worden gehouden op de boerderij en bij particulieren. De stichting verzamelt ook informatie over bijvoorbeeld wolven en stelt artikelen beschikbaar die in eerdere jaren zijn verschenen in hun magazine.

www.levendehave.nl

Scroll naar boven